78 - Öka / Smålandsöka

19 fot. Längd ca 5800, bredd 1600 mm.
Tillhör Stranda Hembygdsförening i Mönsterås sedan 1927, i övrigt okänd. Ålderdomlig båttyp, möjligen byggd omkring 1880. Helt i ek. Inredning saknas.

 4 ritningsblad i skala 1:10.

  • 78 A Konstruktionsritning
  • 78 B Konstruktionsritning
  • 78 C Spantritning
  • 78 D Segelritning

Uppmätning nr 78, september 1987.
Försök till rekonstruktion 2017, blad B-D.


Smålandseka

Landskapet Småland har en ganska lång kustremsa som mot öster skyddas av Öland, men i Kalmarsund kan havet bli ganska strömt beroende på vindens styrka och riktning. Här har smålandsekan sin hemvist. En öppen eka med köl och stävar, men det finns en akterspegel som med sitt olika utseende talar om var ekan hör hemma på kusten. I södra delen heter båten eka, i norr öka

Båttypen har likheter med blekingsekan och det är mycket möjligt att de är nära i släktskapet, ålder och ursprung är inte utrett. 

Smålandsekan är byggd helt i ek med ganska få spant, men det är inte ovanligt att en del spant räcker hela vägen från reling till reling. Storleken varierade beroende på båtens användande, från den lilla brädökan, lillökan, millaökan, storökan…

En riktigt ålderdomlig eka från denna trakten kan man studera på ritning nummer 78, en 19 fots öka med endast 4 bordgångar, den översta mer än 40 cm bred av kvartersågad ek. 

Denna typ av ekor/ökor, försedda med akterspegel i olika utförande och utseende finner man vidare längs Östersjökusten norrut.


Båtritningar

Uppmätningarna är gjorda från befintliga båtar som är traditionellt byggda. En del är fortfarande i bruk, några förvaras på olika museer och några finns kvar som vrak på olika platser. En del av dessa vrak är mer eller mindre sönderfallna, men är rekonstruerade på ritningen. Flera båtar är borta och finns inte mera.

Till de flesta ritningar följer ett kompletterande blad med uppgifter om material och dimensioner. På ritningen visas båtarna i profil utvändigt samt profil genomskärning vid CL. I plan, vardera halvan med inredning respektive utan. Samtliga spant finns utritade. De flesta ritningarna är i skala 1:10, men några är i skala 1:20.

Ritningarna är utskrivna på bestruket standardpapper 90g, oftast i storlek A1, men kan vara större (t.ex. vrakeka 28 fot) eller mindre. Ritningsbladen skickas rullade i papprulle.

Storlek
Längd (fot) 19 fot
Längd 5800 mm
Bredd 1600 mm
  • Artikelnummer: 78
  • Lagerstatus: Finns i lager
  • 500kr

  • Exkl moms: 400kr