Båtritningar

Uppmätningarna är gjorda från befintliga båtar som är traditionellt byggda. En del är fortfarande i bruk, några förvaras på olika museer och några finns kvar som vrak på olika platser. En del av dessa vrak är mer eller mindre sönderfallna, men är rekonstruerade på ritningen. Flera båtar är borta och finns inte mera.

Till de flesta ritningar följer ett kompletterande blad med uppgifter om material och dimensioner. På ritningen visas båtarna i profil utvändigt samt profil genomskärning vid CL. I plan, vardera halvan med inredning respektive utan. Samtliga spant finns utritade. De flesta ritningarna är i skala 1:10, men några är i skala 1:20.

Ritningarna är utskrivna på bestruket standardpapper 90g, oftast i storlek A1, men kan vara större (t.ex. vrakeka 28 fot) eller mindre. Ritningsbladen skickas rullade i papprulle.


1 - Blekingseka

1 - Blekingseka

15 fot. Längd 4600, bredd 1430 mm. Troligen byggd på 1890-talet av Ola Jonasson (Olle Byggare) i Truseryd, Blekinge. Använd till småfiske vid kusten. Var i bruk för sista gången våren 1966, drogs på land, men slogs sönder fullständigt i en storm i januari 1976. Helt i ek. Utritad med segel som är för stort, men som användes till ekan.

375kr Exkl moms: 300kr

2 - Blekingseka

2 - Blekingseka

16 fot. Längd 4910, bredd 1740 mm. Troligen byggd omkring 1930 av Samuel Truedsson i Kuggeboda, Blekinge. Användes som vittjebåt i Björkenäs vid bottengarnsfisket. Slogs sönder i en storm i januari 1976. Helt i ek. Har haft inombordsmotor. Rekonstruerad.

375kr Exkl moms: 300kr

4 - Blekingseka

4 - Blekingseka

15 fot. Längd 4580, bredd 1580 mm. Byggd 1974 vid Mårtenssons på Ö Hästholmen, Blekinge. Helt i ek. Försedd med motor Göta 2½ hk.

250kr Exkl moms: 200kr

5 - Jaktkanot

5 - Jaktkanot

13 fot. Längd 4050, bredd 1155 mm. Byggd 1977 vid Mårtenssons på Ö Hästholmen, Blekinge. Köl och stävar i ek, bordläggning i furu.

625kr Exkl moms: 500kr

5 - Jaktkanot fullskala

5 - Jaktkanot fullskala

13 fot. Längd 4050, bredd 1155 mm. Byggd 1977 vid Mårtenssons på Ö Hästholmen, Blekinge. Köl och stävar i ek, bordläggning i furu.

875kr Exkl moms: 700kr

7 - Snipa 'Capella'

7 - Snipa 'Capella'

18 fot. Längd 5490, bredd 1740 mm. Byggd 1945 av Olle Andersson i Svanshall, Kullabygden, Skåne. Rigg och segel saknas.

375kr Exkl moms: 300kr

8 - Snipa

8 - Snipa

16 fot. Längd 4875, bredd 1530 mm. Byggd av Christian Christiansson i Arild, Kullabygden, Skåne.

375kr Exkl moms: 300kr

9 - Snipa

9 - Snipa

18 fot. Längd 5390, bredd 1720 mm. Från Mölle, Skåne. I övrigt okänd ålder och härkomst.

375kr Exkl moms: 300kr

10 - Snipa

10 - Snipa

18 fot. Längd 5475, bredd 1750 mm. Byggd på 1920-talet av Georg Svensson, Mölle, Skåne.

375kr Exkl moms: 300kr

11 - Motorsnipa

11 - Motorsnipa

19 fot. Längd 5720, bredd 2030 mm. Byggd 1971 av Gunnar Svensson i Mölle, Skåne. Köl, stävar och spant i ek, bordläggning av furu. Försedd med 7 hk motor Penta MD 1.

375kr Exkl moms: 300kr

12 - Flateka

12 - Flateka

14 fot. Längd 4310, bredd 1420 mm. Byggd 1980 av Edgar Sundén, Kristianopel, Blekinge. Stäv i ek, botten och bordläggning av gran.

125kr Exkl moms: 100kr

12 - Flateka fullskala

12 - Flateka fullskala

14 fot. Längd 4310, bredd 1420 mm.  Byggd 1980 av Edgar Sundén, Kristianopel, Blekinge. Stäv i ek, botten och bordläggning av gran.

875kr Exkl moms: 700kr

13 - Blekingseka

13 - Blekingseka

15 fot. Längd 4490, bredd 1490 mm. Byggd 1929 av Robert Persson Palmqvist i Risanäs, Blekinge. Helt i ek.

375kr Exkl moms: 300kr

14 - Blekingseka

14 - Blekingseka

14 fot. Längd 4280, bredd 1470 mm. Byggd 1972 vid Mårtenssons på Ö Hästholmen, Blekinge. Helt i ek.

500kr Exkl moms: 400kr

14 - Blekingseka fullskala

14 - Blekingseka fullskala

14 fot. Längd 4280, bredd 1470 mm. Byggd 1972 vid Mårtenssons på Ö Hästholmen, Blekinge. Helt i ek.

875kr Exkl moms: 700kr

15 - Snipa / Rundgatting

15 - Snipa / Rundgatting

14 fot. Längd 4450, bredd 1680 mm. Byggd omkring 1940 av Herman Persson i Hällevik, Blekinge. Helt i ek.

500kr Exkl moms: 400kr

16 - Flateka / Kobb

16 - Flateka / Kobb

16 fot. Längd 4975, bredd 1520 mm. Byggd 1938 av Bernt Jönsson i Västra Näs, Blekinge. Byggd av furu.

125kr Exkl moms: 100kr

17 - Blekingseka

17 - Blekingseka

14 fot. Längd 4310, bredd 1550 mm. Byggd ca 1885 av Gunnar Olsson på Tjärö, Blekinge. Helt i ek.

375kr Exkl moms: 300kr

18 - Skånesnipa TG 24

18 - Skånesnipa TG 24

19 fot. Längd 5950, bredd 2170 mm. Byggd 1958 av Malte Göransson, Öster Jär, Trelleborg, Skåne. Helt i ek. Försedd med motor Yanmar 15 hk.

500kr Exkl moms: 400kr

19 - Oabåt / Blekingseka YD 17

19 - Oabåt / Blekingseka YD 17

17 fot. Längd 5175, bredd 1600 mm. Byggd 1952 av Harald Grufstedt i Revhusen, Ystad, Skåne. Helt i ek.

500kr Exkl moms: 400kr

20 - Flateka / Landgångspram

20 - Flateka / Landgångspram

17 fot. Längd 5165, bredd 1840 mm. Byggd på 1930-talet av Magnus Larsson i Lilla Hammar, Skåne.

250kr Exkl moms: 200kr

21 - Blekingseka / Krokeka

21 - Blekingseka / Krokeka

20 fot. Längd 6150, bredd 2200 mm. Byggd 1918 av Lars Andersson i Vitemölla, Skåne. Helt i ek. Har haft inombordsmotor. Saknar inredning och rigg.

500kr Exkl moms: 400kr

22 - Hommebåt

22 - Hommebåt

16 fot. Längd 4970, bredd 1720 mm. Från Kämpinge, i övrigt okänd ålder och härkomst. Helt i ek. Inredning saknas.

375kr Exkl moms: 300kr

23 - Flateka

23 - Flateka

13 fot. Längd 4120, bredd 1440 mm. Byggd 1965 av Hilding Bengtsson, Ludvigsborgs båtbyggeri, Skåne. Av gran. Brukad i Ringsjön.

125kr Exkl moms: 100kr

24 - Flateka / Pram

24 - Flateka / Pram

13 fot. Längd 3925, bredd 1580 mm. Byggd 1978 av Malte Göransson, Öster Jär, Trelleborg, Skåne. Av gran.

250kr Exkl moms: 200kr

25 - Hommebåt

25 - Hommebåt

20 fot. Längd 6070, bredd 2060 mm. Byggd 1949 av Harry Henriksson i Kivik, Skåne. Helt i ek. Inredning saknas.

375kr Exkl moms: 300kr

26 - Flateka / Pram

26 - Flateka / Pram

13 fot. Längd 4030, bredd 1460 mm. Byggd 1971 av Edvin Jönsson i Kämpinge, Skåne. Stäv och akterspegel av ek, i övrigt gran.

250kr Exkl moms: 200kr

27 - Flateka

27 - Flateka

16 fot. Längd 5060, bredd 1750 mm. Byggd på 1910-talet av okänd byggare vid Holländarehusen, Lödde å, Skåne. Helt i ek.

375kr Exkl moms: 300kr

28 - Pålpråm

28 - Pålpråm

20 fot. Längd 5930, bredd 2220 mm. Byggd 1940 av Magnus Larsson i Lilla Hammar, Skåne. Spant och översta bordgång ek, i övrigt gran.

625kr Exkl moms: 500kr

29 - Garnpråm

29 - Garnpråm

19 fot. Längd 5870, bredd 2310 mm. Byggd 1950 av bröderna Nilsson i Lilla Beddinge, Skåne.

250kr Exkl moms: 200kr

30 - Snipa

30 - Snipa

18 fot. Längd 5395, bredd 1860 mm.  Byggd ca 1880 av Peter Kristiansson i Trelleborg, Skåne. Inredning och rigg saknas.

375kr Exkl moms: 300kr

31 - Flateka

31 - Flateka

14 fot. Längd 4290, bredd 1390 mm. Byggd 1972 av Erik Thorsson i Säldemåla vid Holmsjö, Blekinge. Helt i gran. Brukad i Sillhövdasjön.

125kr Exkl moms: 100kr

32 - Draggarnseka

32 - Draggarnseka

13 fot. Längd 4040, bredd 820 mm. Okänd byggare och år. Från Lagaholm, Halland.

125kr Exkl moms: 100kr

33 - Lotsbåt 'Skum'

33 - Lotsbåt 'Skum'

20½ fot. Längd 6190, bredd 1800 mm. Från Kalmarsund. Byggd på 1910-talet av Pelle Fräsare i Kalmar, Småland. Helt i ek.

625kr Exkl moms: 500kr

34 - Motorsnipa

34 - Motorsnipa

14 fot. Längd 4320, bredd 1320 mm. Byggd 1982 vid Mårtenssons på Ö Hästholmen, Blekinge. Köl, stävar och spant av ek, bordläggning av furu.

500kr Exkl moms: 400kr

34 - Motorsnipa fullskala

34 - Motorsnipa fullskala

14 fot. Längd 4320, bredd 1320 mm. Byggd 1982 vid Mårtenssons på Ö Hästholmen, Blekinge. Köl, stävar och spant av ek, bordläggning av furu.

875kr Exkl moms: 700kr

Visar 1 till 36 av 103 (3 sidor)