Däck

Inoljning av däck

Inoljning av däck

Äntligen kan vi börja olja in däcket. Detta skulle egentligen varit gjort under vintern, men vad gör man när man inte hinner bli färdig med allt. Det är fantastiskt att se träets struktur komma fram. Nu kan man nog börja känna sig lite stolt.

Slipning av däck

Slipning av däck

Äntligen har nåtmassan på fördäcket härdat. Vi slipar bort överskottet med med båtskrapa, stämjärn och tillskurna glasbitar. Sedan slipning med excenterslip. Vackert blir det i alla fall.

Proppning av fördäck

Proppning av fördäck

Fördäcket proppas. Det gäller att få rätt proppar på rätt plats. Ekproppar i skarndäck och lärkproppar i däcksbrädorna. Propparna limmas med PU-lim. När det har torkat huggs övre delen av med stämjärn. Det gäller dock att vara försiktig så att inte proppen går av för långt ner. Sedan slipas det sista ner till samma nivå som däcket.

Sudlist

Sudlist

Sudlisten sätts på plats. Den skruvas fast i övre delen av översta bordet, där det finns lister bakom. Skruvarna försänks och proppas sedan. Skarven görs diagonalt så att den "försvinner".

Fördäck

Fördäck

Främre däcket läggs på plats efter att tanken är monterad. Däcksbrädorna är av sibirisk lärk. Skruvarna försänks och proppas sedan. Propparna är gjorda av samma träbit med ett speciellt proppborr.Vi lämnar 4-5 mm mellan däcksbrädorna och mellan däcksbrädor och skarndäck för nåtning. Detta för att däcket ska kunna röra sig.Resultatet blir riktigt bra.

Nåtat akterdäck

Nåtat akterdäck

Akterdäcket är nåtat och grovt slipat. Återstår en finslipning när även fördäcket är på plats. Även sudlist på aktre delan är ditsatt. Det börjar arta sig.

Fördäck tillpassat

Fördäck tillpassat

Vi har passat till de flesta däcksbrädorna grovt till fördäcket. Dessa är av lärk. Vi avvaktar med däcket så länge eftersom vi väntar på att tanken ska bli färdig. Det är lättare att fästa tanken ordentligt innan vi sätter dit däcksbrädorna.

Akterdäck lagt

Akterdäck lagt

Akterdäcket är lagt. Skarndäck är utav ek och däcksbrädorna är gjorda ifrån Jarramas gamla däck. Återstår pluggning och nåtning.

Skarndäck färdigt

Skarndäck färdigt

Skarndäck är färdigt. Man kan nu ana hur hela däcket kommer att se ut. Även hela sargen är fäst. Laskbrickor sätts på utsidan för att få rena linjer inuti, samt slippa ha dessa i ryggen när man sitter på bänkarna. Det kommer även att sitta årtullar på utsidan av sargen så småningom.

Alla sargbitar på plats

Alla sargbitar på plats

Främra och bakre sargbitarna är fästa och mittbitarna basade. Det blir 2 skarvar på varje sida pga svårigheter att hitta tillräckligt bra virke i de breda dimensiner som skulle krävas.

Börja forma skarndäck

Börja forma skarndäck

Börjar forma skarndäck grovt. En underbar ställbar hyvel för att kunna forma fina innerkurvor.

Basning av sarg - del 2

Basning av sarg - del 2

Vi fäster mittfisken i aktern för att stadga upp däcksbalken innan vi fäster sargen. Vi gör även böjarna något flackare för att underlätta att böja sargen. Vi tillverkar sedan en mall för att kunna svepa sargen runt efter basning för att lättare få rätt form. Sarg nr 2 spricker dock vid ett vres, så vi rätar ut sarg nummer 1 och basar om. Vid svepning runt mallen går det utmärkt och vi får äntligen rätt form på aktre sargen. Den främre sargen ser även den bra ut. Mittfisken på fördäcket är också på plats.

Basning av sarg

Basning av sarg

Dags att få sargen på plats. Sargen basas och böjs sedan rejält, speciellt i aktern som har två snäva böjar för att kunna vara rak i mitten.Den främra sargen är lättast och går bra. Sargen går ej in riktigt som planerat i de två hörnen i aktern. Vi smalnar av sargen ytterligare så mycket vi vågar för att lättare kunna böja snäva kurvor. Men det hjälper inte. Däcksbalken börjar ge vika istället.

Formning av skarndäck

Formning av skarndäck

Vi har tidigare gjort en ritning av hur däcket ska se ut. Nu tillverkar vi detaljerade pappersmallar för alla bitar till skarndäck och mittfiskar. Vi gör även en pappersmall till sargen för att kunna plocka ut rätt virke som vi vill använda. Målet är att göra sargen i endast två bitar, men frågan är om virket räcker till på bredden. Annars får det bli en sarg i fyra bitar.

Stomme till däck och inredning

Stomme till däck och inredning

Vi sätter dit stomme till bänkar längs med båda sidorna. Stommen till däck och sarg är även den på plats. Delar av främre skottet med ett rejält förvaringsutrymme under fördäck. Batteri till startmotor monteras i utrymme under akterdäck.

Motorbädd fastsatt

Motorbädd fastsatt

Vi passar in motorbädden med hjälp av vår motor-atrapp. När vi är nöjda smörjer vi in ordentligt med tjära i alla skarvar och skruvar dit. Vi lyfter även i motorn för en sista koll.
Pollare och mastfot passas till och sätts dit.

Spant fastsatta

Spant fastsatta

Alla spant och upplängor är nu fastsatta, och skrovet är nu helt färdigt. Vi har även fäst däcksbalkarna. 
Vi bjuder även på en bild av vår bra att ha skruvlåda, det går åt skruv i en mängd olika dimensioner.

Visar 1 till 17 av 17 (1 sidor)