Köl, stävar och mallar

Stävskena

Stävskena

Nu har så också den rostfria stävskenan kommit på plats. Den sträcker sig en bit ner under kölen, men ej under hela.

Resning

Resning

Ett riktigt viktigt moment! Resning av köl och stävar, samt montering av mallar. Här bestäms hela formen på båten. Kölen pallas upp i lagom höjd och lutas akterut för att få vattenlinjen vågrät. Vi tar hjälp av ett snöre som spänns mellan centrum på för- och akterstäv där vi hänger ett lod.  Lodet centreras över kölen och vi kan få stävarna på plats. Dessa stagas i sidled så att de ej kan röra sig. Första mallen på plats. Även denna lodas in ock kollas med vattenpass. Denna följs sedan av resterande mallar, totalt 6 stycken. Nu kan man ana båtens form.

Ihopsättning av köl och stävar

Ihopsättning av köl och stävar

Köl och stävar fästs ihop med genomgående rostfri bult. I akterstäven görs två urgröpningar med plats för mutter. Dessa kommer att efterdras lite då och då innan de slutligen pluggas med trä som expanderar mer än ek.

Tillpassning av köl och stävar

Tillpassning av köl och stävar

Köl och stävar jämförs med fullskaleritning. Det gäller att få rätt lutning på förstäven. Spunning huggs i kölen.

Passa ihop köl och stävar

Passa ihop köl och stävar

Köl och stävar formas och smalnas av. Spunning huggs i både för- och akterstäv, dock ej hela vägen till ändarna. Sista nedre biten huggs när bitarna har satts ihop, och sista övre biten huggs innan man sätter dit översta bordgången.

Hyvling av köl

Hyvling av köl

Kölen har nu torkat en del och den hyvlas ner till rätt dimensioner. Den har slagit sig något och hyvlas för att bli rak.

Mallar

Mallar

Mallar att bygga skrovet runt görs i ordning. I för och akter placeras dom på samma plats där spanten ska sitta, i mitten färre mallar och ej så tätt. Det görs 6 mallar, båten kommer att ha 7 spant.

Utsågning av akterstäv

Utsågning av akterstäv

Sågar ut akterstäven. Sedan ska den få torka över vintern innan den smalnas av och formas ordentligt.

Utslag av mallar

Utslag av mallar

Vi har valt att rita ut båten i fullskala på ett stort papper. Den ritas ut i profil och i plan, samt för- och akterifrån. Utifrån denna fullskaleritning är det sedan enkelt att få ut formen på de mallar vi vill ha. Mallarna ritas först ut på papper.

Visar 1 till 9 av 9 (1 sidor)