Motor Albin O-11

Har fått tag på en renoverad Albin O-11 ifrån Motorreparationer i Kristinehamn. Den är helt genomgången och ny dynastart ditsatt.