Rorkult på plats

Nu är nog det mesta på plats. Roder och rorkult har en fin harmoni med båtens former.