Smålandseka

Landskapet Småland har en ganska lång kustremsa som mot öster skyddas av Öland, men i Kalmarsund kan havet bli ganska strömt beroende på vindens styrka och riktning. Här har smålandsekan sin hemvist. En öppen eka med köl och stävar, men det finns en akterspegel som med sitt olika utseende talar om var ekan hör hemma på kusten. I södra delen heter båten eka, i norr öka

Båttypen har likheter med blekingsekan och det är mycket möjligt att de är nära i släktskapet, ålder och ursprung är inte utrett. 

Smålandsekan är byggd helt i ek med ganska få spant, men det är inte ovanligt att en del spant räcker hela vägen från reling till reling. Storleken varierade beroende på båtens användande, från den lilla brädökan, lillökan, millaökan, storökan…

En riktigt ålderdomlig eka från denna trakten kan man studera på ritning nummer 78, en 19 fots öka med endast 4 bordgångar, den översta mer än 40 cm bred av kvartersågad ek. 

Denna typ av ekor/ökor, försedda med akterspegel i olika utförande och utseende finner man vidare längs Östersjökusten norrut.


38A - Segelritning smålandseka 'Kajsa'

38A - Segelritning smålandseka 'Kajsa'

Färglagd segelritning av 14 fots smålandseka 'Kajsa'. Byggd i slutet av 1930-talet vid Fredrik Jonssons skeppsvarv i Djursvik, Småland.

200kr Exkl moms: 160kr

Visar 1 till 1 av 1 (1 sidor)