28 - Pålpråm

20 fot. Längd 5930, bredd 2220 mm.
Byggd 1940 av Magnus Larsson i Lilla Hammar, Skåne. Spant och översta bordgång ek, i övrigt gran.

5 ritningsblad i skala 1:10.

  • 28 A Konstruktionsritning
  • 28 B Riggritning, akter
  • 28 C Riggritning, sida
  • 28 D Spantritning
  • 28 E Planritning

Uppmätning nr 28, September 1980.


Fiskepråm

Fisket efter ål har varit mycket viktigt längs kusterna i södra Sverige. Det är vandringsålen som på sin väg till Sargassohavet har fiskats under hösten, blankålen som den också kallas, är då fullvuxen. Fiskeredskapen har varit många, men de viktigaste var ålhommor eller ryssjor, en slags strut där ålen endast kan komma in men inte ut. Under 1900-talet blev redskapen större, de kallades ålbottengarn.

Dessa bottengarn sattes från land och ut i havet och för att förankra dem slogs grova pålar ner i havets botten. Till detta arbete krävdes det arbetsplattformar, flytande sådana, pråmar. På en del platser använde man två rejäla båtar som kopplades samman med grova balkar, men mera vanligt blev det med en flatbottnad stor pråm.

En grov så kallad hejareställning placerades på lämplig plats så man kunde hissa upp en tung järnhammare, som användes för att slå ner de grova stolparna i havets botten. Till detta kopplades en motor med vinsch.

Dessa pråmar var oftast inte ett arbete för båtbyggare, det var snickeriarbete.


Båtritningar

Uppmätningarna är gjorda från befintliga båtar som är traditionellt byggda. En del är fortfarande i bruk, några förvaras på olika museer och några finns kvar som vrak på olika platser. En del av dessa vrak är mer eller mindre sönderfallna, men är rekonstruerade på ritningen. Flera båtar är borta och finns inte mera.

Till de flesta ritningar följer ett kompletterande blad med uppgifter om material och dimensioner. På ritningen visas båtarna i profil utvändigt samt profil genomskärning vid CL. I plan, vardera halvan med inredning respektive utan. Samtliga spant finns utritade. De flesta ritningarna är i skala 1:10, men några är i skala 1:20.

Ritningarna är utskrivna på bestruket standardpapper 90g, oftast i storlek A1, men kan vara större (t.ex. vrakeka 28 fot) eller mindre. Ritningsbladen skickas rullade i papprulle.

Storlek
Längd (fot) 20 fot
Längd 5930 mm
Bredd 2220 mm
  • Artikelnummer: 28
  • Lagerstatus: Finns i lager
  • 625kr

  • Exkl moms: 500kr