Smålandseka

Landskapet Småland har en ganska lång kustremsa som mot öster skyddas av Öland, men i Kalmarsund kan havet bli ganska strömt beroende på vindens styrka och riktning. Här har smålandsekan sin hemvist. En öppen eka med köl och stävar, men det finns en akterspegel som med sitt olika utseende talar om var ekan hör hemma på kusten. I södra delen heter båten eka, i norr öka

Båttypen har likheter med blekingsekan och det är mycket möjligt att de är nära i släktskapet, ålder och ursprung är inte utrett. 

Smålandsekan är byggd helt i ek med ganska få spant, men det är inte ovanligt att en del spant räcker hela vägen från reling till reling. Storleken varierade beroende på båtens användande, från den lilla brädökan, lillökan, millaökan, storökan…

En riktigt ålderdomlig eka från denna trakten kan man studera på ritning nummer 78, en 19 fots öka med endast 4 bordgångar, den översta mer än 40 cm bred av kvartersågad ek. 

Denna typ av ekor/ökor, försedda med akterspegel i olika utförande och utseende finner man vidare längs Östersjökusten norrut.


37 - Eka av smålandstyp

37 - Eka av smålandstyp

15 fot. Längd 4670, bredd 1460 mm. Byggd 1974 av Edgar Sundén i Kristianopel, Blekinge. Helt i ek.

500kr Exkl moms: 400kr

38 - Smålandseka 'Kajsa'

38 - Smålandseka 'Kajsa'

14 fot. Längd 4240, bredd 1380 mm. Byggd i slutet av 1930-talet vid Fredrik Jonssons skeppsvarv i Djursvik, Småland. Helt i ek.

625kr Exkl moms: 500kr

74 - Smålandseka

74 - Smålandseka

14 fot. Längd 4375, bredd 1320 mm. Byggd på 1890-talet i Djursvik, Småland. Helt i ek.

250kr Exkl moms: 200kr

77 - Öka / Smålandsöka

77 - Öka / Smålandsöka

13 fot. Längd 4040, bredd 1260 mm. Byggd 1922 av Oskar Carlsson på Runnö, Småland. Helt i ek.

250kr Exkl moms: 200kr

78 - Öka / Smålandsöka

78 - Öka / Smålandsöka

19 fot. Längd ca 5800, bredd 1600 mm. Tillhör Stranda Hembygdsförening i Mönsterås sedan 1927, i övrigt okänd. Ålderdomlig båttyp, möjligen byggd omkring 1880. Helt i ek. Inredning saknas.

500kr Exkl moms: 400kr

80 - Smålandsöka

80 - Smålandsöka

17 fot. Längd 5340, bredd 1580 mm. Byggd omkring 1905 av Josef Olsson i Ekerum, Småland. Helt i ek.

250kr Exkl moms: 200kr

81 - Smålandseka

81 - Smålandseka

13 fot. Längd 3930, bredd 1240 mm. Byggd omkring 1915 av Mauritz Johansson i Påbonäs, Söderåkra, Småland. Helt i ek.

125kr Exkl moms: 100kr

Visar 1 till 7 av 7 (1 sidor)