Karlskrona kommuns kulturpris

Bertil var en av de som idag tilldelades Karlskrona kommuns kulturpris. Priset går till tre personer som på olika sätt uppmärksammar Karlskronas kustkultur: Bertil Andersson, Eyvind Karlsson och Göran Holmberg.

Bertil Andersson får priset för att under lång tid ha arbetat med att studera, dokumentera, och aktivt och engagerat lyfta fram kulturarvet i Karlskrona skärgård och kustlandskap. För att haft avgörande betydelse och outtröttligt ha omsatt sina kunskaper i praktiken, framställt ritningar, tillverkat modeller och lett många arbeten med att bygga blekingska träbåtar.