Akterdäck lagt

Akterdäcket är lagt. Skarndäck är utav ek och däcksbrädorna är gjorda ifrån Jarramas gamla däck. Återstår pluggning och nåtning.