Basning av sambord

Första bordgången är grovt utsågad och basad. Efter 45 min i bastrumman är den redo att böjas, vridas och sättas fast med skruvtvingar. Sedan får den svalna över natten innan vi kan börja passa till den.