Bitar till översta bordgången

Före byggets början bläddrade vi igenom bordbrädorna flera gånger. Vi visste i stort sett vilka brädor som skulle vara till vilket bord. Något av det första var att finna fyra vackra bitar till översta gången, det är ju den som syns mest. Vi dubbelkollar med de pappersmallar som vi nu har gjort innan vi sågar ut grovt.