Bottenmålning

Utvändigt målas botten först med blymönja, och därefter med av vanlig grundbottenfärg International Primocon.