Det mesta på plats

Nu är det mesta på plats. Har fäst alla slangar och kablar till motorn. Rorkulten är kvar samt nåtning av däck. Och så ytbehandling förstås. Idag plockade vi i alla bottentiljor, motorhuv mm för att se resultate. Och så här ser det ut idag.