Femte bordgången basad

Det är plötsligt mycket båt i sjöboden när även femte bordgången är basad. Bred och fyllig med ett mycket fint språng.