Fördäck

Främre däcket läggs på plats efter att tanken är monterad. Däcksbrädorna är av sibirisk lärk. Skruvarna försänks och proppas sedan. Propparna är gjorda av samma träbit med ett speciellt proppborr.Vi lämnar 4-5 mm mellan däcksbrädorna och mellan däcksbrädor och skarndäck för nåtning. Detta för att däcket ska kunna röra sig.Resultatet blir riktigt bra.