Fördäck tillpassat

Vi har passat till de flesta däcksbrädorna grovt till fördäcket. Dessa är av lärk. Vi avvaktar med däcket så länge eftersom vi väntar på att tanken ska bli färdig. Det är lättare att fästa tanken ordentligt innan vi sätter dit däcksbrädorna.