Formning av skarndäck

Vi har tidigare gjort en ritning av hur däcket ska se ut. Nu tillverkar vi detaljerade pappersmallar för alla bitar till skarndäck och mittfiskar. Vi gör även en pappersmall till sargen för att kunna plocka ut rätt virke som vi vill använda. Målet är att göra sargen i endast två bitar, men frågan är om virket räcker till på bredden. Annars får det bli en sarg i fyra bitar.