Ihopsättning av köl och stävar

Köl och stävar fästs ihop med genomgående rostfri bult. I akterstäven görs två urgröpningar med plats för mutter. Dessa kommer att efterdras lite då och då innan de slutligen pluggas med trä som expanderar mer än ek.