Översta bordgången fastsatt

Nu är översta bordgången fastskruvad och delvis nitad.