Översta bordgången klar

Sista nitarna sätts på plats. Ovansidan av översta bordgången hyvlas och får sin slutgiltiga form. Vi skruvar även dit spant 1 längst fram i fören.