Passa ihop köl och stävar

Köl och stävar formas och smalnas av. Spunning huggs i både för- och akterstäv, dock ej hela vägen till ändarna. Sista nedre biten huggs när bitarna har satts ihop, och sista övre biten huggs innan man sätter dit översta bordgången.