Resning

Ett riktigt viktigt moment! Resning av köl och stävar, samt montering av mallar. Här bestäms hela formen på båten. Kölen pallas upp i lagom höjd och lutas akterut för att få vattenlinjen vågrät. Vi tar hjälp av ett snöre som spänns mellan centrum på för- och akterstäv där vi hänger ett lod.  Lodet centreras över kölen och vi kan få stävarna på plats. Dessa stagas i sidled så att de ej kan röra sig. Första mallen på plats. Även denna lodas in ock kollas med vattenpass. Denna följs sedan av resterande mallar, totalt 6 stycken. Nu kan man ana båtens form.