Skott färdiga

Nu är både det främre och det aktre skotten så gott som färdiga. Ett litet hål luckan i det aktre skottet saknas men jag väntar tills sargen är på plats. Även någon form av hasp till det främra skottet ska på plats.

Det mesta av inredningen är på plats.