Stävkraft

Vi passar till stävkraften som håller ihop översta bordgången mot stäven. På undersidan av stävkraften hugger vi även ut initialer och årtal.