Sy segel

Att sy segel är ett utmärkt vinterjobb. Vi har gjort en segelritning med ett sprisegel anpassat för denna båten, mätt ut längd på mast och spri och markerat skotpunkter. Vi börjar sedan med att mäta ut segelduk till rätt längd och ritar ut var kanter och våder ska gå. Sedan sys våderna och slutligen skarvas bitarna ihop. Då har vi sedan fått en segelduk med vårder som är något större än det färdiga seglet ska vara.