Tillpassning av köl och stävar

Köl och stävar jämförs med fullskaleritning. Det gäller att få rätt lutning på förstäven. Spunning huggs i kölen.