Tillpassning av översta bordgången

Översta bordgången sågas ut i detalj, hyvlas och passas till. I skarven mellan bordgångarna fasas lannet i undre och övre bordgången så att de överlappar varandra och bildar en rät fin linje utefter stävarna.