Tillverkning av rorkult

Ett av de sista byggmomenten. Det gäller att få en fin form på rorkulten. Den får inte bli för rak men heller inte för krokig. Det gäller att få harmoni i formen. Sista ytfinishen görs med väldigt liten hyvel.