Upplängor

Vi har nu satt fast alla upplängorna på spant 2 - 6. Vi sätter även dit hylsan till propelleraxeln.