Utslag av mallar

Vi har valt att rita ut båten i fullskala på ett stort papper. Den ritas ut i profil och i plan, samt för- och akterifrån. Utifrån denna fullskaleritning är det sedan enkelt att få ut formen på de mallar vi vill ha. Mallarna ritas först ut på papper.