Virke till mast och spri

Idag har vi varit i skogen och letat ämne till mast och spri. Rak tätvuxen gran. De barkas av och läggs sedan på tork på loften i sjöboden.