Ett kosterbygge

Ett nybygge av 16 fots blekinge koster. Planeringen började sommaren 2007 och den sjösattes i maj 2009. Idag seglar den i Karlskrona skärgård.

Amon provar båten

Amon provar båten

Min son Amon provsitter för att se om den är godkänd. Det är över ett år sedan jag sa att jag skulle bygga en båt och han undrar så om den inte är färdig snart. Han tycker vi ska sjösätta den så fort som möjligt, men får nog lugna sig till i maj nästa år.

Inoljning under blivande däck

Inoljning under blivande däck

Utrymmena under de blivande för- och akterdöcken oljas in med en blandning av rå linolja och balsamterpentin. Det är enklare att komma åt överallt innan däcket är lagt. Dessa utrymmen kommer även att oljas in under vintern tills träet är mättat.

Provning av roder

Provning av roder

Formen på rodret är klar och dags för provning. Uppmätning och skiss på roderbeslag, som kommer att göras i rostfritt stål. Profil av hela båten med roder på plats.

Sjöboden

Sjöboden

En liten höstbild på sjöboden där bygget utförs. Vilken härlig arbetsmiljö!

Skott färdiga

Skott färdiga

Nu är både det främre och det aktre skotten så gott som färdiga. Ett litet hål luckan i det aktre skottet saknas men jag väntar tills sargen är på plats. Även någon form av hasp till det främra skottet ska på plats.

Motorn på plats

Motorn på plats

Motorbädden är helt klar, bultarna förhoppningsvis på rätt plats. Behandlad med en blandning av rå linolja, balsamterpentin och tjära.

Formning av skarndäck

Formning av skarndäck

Vi har tidigare gjort en ritning av hur däcket ska se ut. Nu tillverkar vi detaljerade pappersmallar för alla bitar till skarndäck och mittfiskar. Vi gör även en pappersmall till sargen för att kunna plocka ut rätt virke som vi vill använda. Målet är att göra sargen i endast två bitar, men frågan är om virket räcker till på bredden. Annars får det bli en sarg i fyra bitar.

Stomme till däck och inredning

Stomme till däck och inredning

Vi sätter dit stomme till bänkar längs med båda sidorna. Stommen till däck och sarg är även den på plats. Delar av främre skottet med ett rejält förvaringsutrymme under fördäck. Batteri till startmotor monteras i utrymme under akterdäck.

Motorbädd fastsatt

Motorbädd fastsatt

Vi passar in motorbädden med hjälp av vår motor-atrapp. När vi är nöjda smörjer vi in ordentligt med tjära i alla skarvar och skruvar dit. Vi lyfter även i motorn för en sista koll.
Pollare och mastfot passas till och sätts dit.

Spant fastsatta

Spant fastsatta

Alla spant och upplängor är nu fastsatta, och skrovet är nu helt färdigt. Vi har även fäst däcksbalkarna. 
Vi bjuder även på en bild av vår bra att ha skruvlåda, det går åt skruv i en mängd olika dimensioner.

Stävkraft

Stävkraft

Vi passar till stävkraften som håller ihop översta bordgången mot stäven. På undersidan av stävkraften hugger vi även ut initialer och årtal.

Upplängor

Upplängor

Vi har nu satt fast alla upplängorna på spant 2 - 6. Vi sätter även dit hylsan till propelleraxeln.

Översta bordgången klar

Översta bordgången klar

Sista nitarna sätts på plats. Ovansidan av översta bordgången hyvlas och får sin slutgiltiga form. Vi skruvar även dit spant 2 längst fram i fören.

Översta bordgången fastsatt

Översta bordgången fastsatt

Nu är översta bordgången fastskruvad och delvis nitad.

Tillpassning av översta bordgången

Tillpassning av översta bordgången

Översta bordgången sågas ut i detalj, hyvlas och passas till. I skarven mellan bordgångarna fasas lannet i undre och övre bordgången så att de överlappar varandra och bildar en rät fin linje utefter stävarna.

Färdigställande av femte bordgången

Färdigställande av femte bordgången

Under vattenlinjen längs med för- och akterstäv smetar vi på fårtalg som gör att det kommer att hålla helt tätt.
Vi sätter även de sista bottenstockarna på plats.
Vi gör finhyvlingen av både ovansidan på femte bordgången samt lannet innan vi basar sista bordgången.

Provning av hylsa och propelleraxel

Provning av hylsa och propelleraxel

Det är oerhört viktigt att motor och propelleraxel kommer rätt i förhållande till varandra, annars kan det bli slitningar. Vi har tillverkat en motoratrapp i trä med bulthål, utgående axel och svänghjul på rätt plats, det är mycket enklare att prova denna än att lyfta i- och ur motorn på 100 kg. Vi ser att propellern passar fint i det uttag som är gjort i akterstäven, och propelleraxeln hamnar där det är planerat.

Bitar till översta bordgången

Bitar till översta bordgången

Före byggets början bläddrade vi igenom bordbrädorna flera gånger. Vi visste i stort sett vilka brädor som skulle vara till vilket bord. Något av det första var att finna fyra vackra bitar till översta gången, det är ju den som syns mest. Vi dubbelkollar med de pappersmallar som vi nu har gjort innan vi sågar ut grovt.

Femte bordgången basad

Femte bordgången basad

Det är plötsligt mycket båt i sjöboden när även femte bordgången är basad. Bred och fyllig med ett mycket fint språng.

Tätning mellan bordgångar

Tätning mellan bordgångar

Där borden överlappar varandra, lannet, hyvlar vi en liten ränna med en skölphyvel, endast 1 mm djup. I rännan smiter vi rackarkitt (en blandning av rå linolja och krita), nu med lite färgpigment av guldockra för att få kittet ekfärgat. I kittet lägger vi en tråd av hampa. Det kommer nu att bli en så gott som helt tät båt.

Nitning av bordgång

Nitning av bordgång

När vi nitar bordgångarna använder vi en nitklämma för att pressa ihop bordgångarna och samtidigt trycka in kopparspiken. Sedan är det bara att slå dit kopparbricka, klippa av spiken och slå ut med en kulhammare. Nitklämman gör att man enkelt kan nita själv. Vi har två olika storlekar av nitklämmor beroende på bredd på bordgångarna. Idag har vi även extra hjälp med oss.

Basning av 4:e bordgången

Basning av 4:e bordgången

Medans bitarna till nästa bordgång ligger i baskistan hyvlar vi lanning på föregående bordgång. Vi använder en gammal tvättgryta för att koka upp vatten för att sedan via rör leda in ånga i baskistan som sitter inuti sjöboden.

Tredje bordgången fastsatt

Tredje bordgången fastsatt

Bitarna till tredje bordgången är nu ditsatta. Vid för och akterstäv skruvas de med bronsskruv. Bordgångarna nitas annars ihop med kopparspik och bricka. Bordgångarna följer varandra fint vilket ger en harmoni i linjerna.

Bitarna till tredje bordgången passas till

Bitarna till tredje bordgången passas till

Bitarna passas till ordentligt. Mest används hyvel men även bandsågen kommer väl till pass när det är mycket som ska bort.
Basning av tredje bordgången

Basning av tredje bordgången

Tredje bordgången basas och fästs med tvingar. Vi borrar även hål för dyvika längst ner i aktern precis ovanför kölens insida.

Basning av andra bordgången

Basning av andra bordgången

När bitarna till andra bordgången är grovt utsågade åker de in i bastrumman. Under tiden vi väntar fäster vi bordlaskar på första bordgången, vi använder stumlask med en laskbricka som nitas på insidan Efter tre kvart är det dags att ta ut första biten. Vi börjar med bitarna på styrbordssidan och fäster med skruvtvingar vid stävarna och några av mallarna. Sedan är det dags för bitarna på babordssidan.

Första bordgången sätts på plats

Första bordgången sätts på plats

Första bordgången passas till bit för bit. Sedan skuvas de fyra bitarna med bronsskruv både längs med kölen och vid stävarna.

Basning av sambord

Basning av sambord

Första bordgången är grovt utsågad och basad. Efter 45 min i bastrumman är den redo att böjas, vridas och sättas fast med skruvtvingar. Sedan får den svalna över natten innan vi kan börja passa till den.

Resning

Resning

Ett riktigt viktigt moment! Resning av köl och stävar, samt montering av mallar. Här bestäms hela formen på båten. Kölen pallas upp i lagom höjd och lutas akterut för att få vattenlinjen vågrät. Vi tar hjälp av ett snöre som spänns mellan centrum på för- och akterstäv där vi hänger ett lod.  Lodet centreras över kölen och vi kan få stävarna på plats. Dessa stagas i sidled så att de ej kan röra sig. Första mallen på plats. Även denna lodas in ock kollas med vattenpass. Denna följs sedan av resterande mallar, totalt 6 stycken. Nu kan man ana båtens form.

Ihopsättning av köl och stävar

Ihopsättning av köl och stävar

Köl och stävar fästs ihop med genomgående rostfri bult. I akterstäven görs två urgröpningar med plats för mutter. Dessa kommer att efterdras lite då och då innan de slutligen pluggas med trä som expanderar mer än ek.

Visar 61 till 90 av 104 (4 sidor)